Terugblik netwerkbijeenkomst Kansrijke Start Groningen over DOEN!
05-06-2023

Terugblik netwerkbijeenkomst Kansrijke Start Groningen over DOEN!

Op maandagmiddag 15 mei stond de tweede netwerkbijeenkomst van Kansrijke Start Groningen gepland. In Labnul50 ontmoette een groep enthousiaste professionals en ervaringsdeskundigen elkaar om meer te horen over samenwerkingsproject DOEN!.

DOEN!
DOEN! is het samenwerkingsproject waarin verschillende organisaties uit de gemeente Groningen samenwerken om de zorg voor mensen met een LVB en/of een psychische kwetsbaarheid te verbeteren. Het gaat specifiek om uitdagingen op het gebied van seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap en ouderschap.

DOEN! werkt aan beter signaleren, beter bespreekbaar maken en beter samenwerken op dit thema. Dit doet DOEN! door verschillende onderzoeken, waaronder leernetwerken en een Samenwerkstudie.

De netwerkbijeenkomst
Christa Hoeksma trapte namens Gemeente Groningen de bijeenkomst af met nieuwsupdates over Kansrijke Start Groningen. Vervolgens nam Linda Quadvlieg, onderzoeker van DOEN!, de aanwezigen mee in het samenwerkingsproject.

Er ontstonden al snel boeiende uitwisselingen, bijvoorbeeld over de vraag: hoe bepaal je waar je het over hebt met de cliënt? Als zorgverlener wil je soms een andere gespreksrichting op dan je cliënt, hoe ga je daarmee om?

Voorbeeld: oefenbaby
Om een voorbeeld te geven van het bespreekbaar maken van SAKZO met cliënten, demonsteren Sascha en Cynthia van Centrum Seksualiteit MEE (CSM) Noord de oefenbaby. De oefenbaby is een pop die o.a. kan huilen. Hulpverleners kunnen uitlezen hoe er voor de baby gezorgd is en gaan in gesprek over de ervaringen van de wensouders. CSM gaat de interventie sinds kort weer vaker inzetten. De pop is uitdrukkelijk níet bedoeld als ontmoedigingsbeleid.

Samenwerken
Na een plenair gedeelte gingen de aanwezigen in groepen met elkaar in gesprek over samenwerken. Het doel is ervoor te zorgen dat er meer samenhang ontstaat in het zorg- en ondersteuningsaanbod. Op de vraag ‘wat zou jou helpen om beter te kunnen samenwerken?’ kwamen verschillende suggesties. Zoals het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het opzetten van een buddyproject.

Ook kwamen er suggesties over de randvoorwaarden die nodig zijn om beter samen te kunnen werken. Zo gaven sommige deelnemers aan dat de huidige AVG beperkend werkt. Het is een goed idee om afspraken te maken over wat wel en wat niet besproken mag worden. Er werd een suggestie gedaan om de sociale kaart meer onder de aandacht te brengen en er werd gesproken over het borgen van regie. Om antwoord te geven op de vraag: wie heeft de casusregie?

Afsluiting
Na een plenaire terugkoppeling van de resultaten was het tijd om elkaar informeel te ontmoeten en is de middag afgesloten met een drankje.

Klik hier voor een sfeervideo van de middag (30 seconden).

De Samenwerkstudie
Onderdeel van DOEN! is de Samenwerkstudie. Heb jij deze vragenlijst al ingevuld? Deel de vragenlijst ook met collega’s. Want hoe meer respons er komt, hoe beter het netwerk in de Gemeente Groningen in kaart gebracht kan worden.

Bijlagen: Leernetwerkposters
De leernetwerkposters geven kort en beknopt de doelstellingen en acties van leernetwerk 1 (beter signaleren) en leernetwerk 2 (beter bespreekbaar maken) weer.

Bekijk alle nieuws-items
Terug naar overzicht