Wat kun jij doen als zorgprofessional?

Ben je (verloskundig) zorgprofessional en heb je contact met een zwangere vrouw? Dan zijn dit de 5 acties die je kunt ondernemen om een bijdrage te leveren aan de eerste 1000 dagen van een kind. 

  1. Neem de ALPHA-NL vragenlijst door met de ouder(s). Download de vragenlijst.
  2. Raadpleeg het Zorgpad vroegsignalering. Bekijk het Zorgpad vroegsignalering.
  3. Bel de Telefonische Advisering JGZ: 050 367 4991 of WhatsApp 06 52 57 92 53. Contact.
  4. Raadpleeg de interactieve Zorgpaden. Ga naar de Zorgpaden.
  5. Neem deel aan het Multidisciplinair Overleg in de Ziekenhuizen. Ga naar het MDO.

Wat is Kansrijke Start?

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt namelijk een belangrijke voorspeller van problemen - zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd.

Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, kraam-, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.

Kansrijke Start Groningen

Kansrijke Start Groningen is een samenwerking van organisaties in de provincie Groningen rond zwangerschap en geboorte tijdens de eerste 1000 dagen in het leven van een kind. Wij werken samen om elk (on)geboren kind in Groningen en de ouders een zo goed mogelijke start te geven, zodat het gezond en veilig kan opgroeien. Dit doen wij door het aanbieden van optimale zorg, passende ondersteuning en empowerment van jonge (potentiële) ouders.

Wat doet Kansrijke Start Groningen?

Kansrijke Start Groningen verbindt, informeert en faciliteert sociale en medische professionals die in aanraking komen met de doelgroep (zwangere vrouwen en jonge kinderen in een kwetsbare situatie). Dat doen we zodat zij de doelgroep zo vroeg mogelijk kunnen bereiken en begeleiden. Daarbij werken we vanuit een coalitie bestaande uit de volgende partners: Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord NederlandGemeente GroningenGGD Groningen, Huisartsen, Kraamzorg: ISIS Kraamzorg, Kraamzorg Het Groene KruisMenzisVSV UMCG (verloskundigen en gynaecologen), VSV Martini (verloskundigen en gynaecologen), Medisch Maatschappelijk Werk, WIJ Groningen/Sociaal domein, ervaringsdeskundigen n Zorgadvies Groningen.

Wil je ook een bijdrage leveren aan en/of zitting nemen in de coalitie? Neem contact op met Christa Hoeksema, Beleidsadviseur team gezondheid: christa.hoeksema@groningen.nl.

Hoe werkt Kansrijke Start Groningen?

Onze werkwijze wordt in onderstaande video weergegeven. Wil je direct een kwetsbare situatie melden en/of overleg daarover? Bel dan direct de Telefonische Advisering JGZ: 050 367 49 91. Of stuur een bericht via WhatsApp 06 52 57 92 53. Let op: je kunt het WhatsApp-nummer niet bellen!