Zorgpaden

De zorgpaden zijn bedoeld als hulpmiddel voor zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn om de psychosociale situatie van aanstaande ouder(s) en eventuele risico’s in kaart te kunnen brengen. De benodigde acties kunnen met deze zorgpaden snel en gericht gevonden worden, evenals de contactgegevens van de te betrekken hulpverleners.

Interactieve zorgpaden
Via onderstaande link, kun je de interactieve zorgpaden raadplegen. Heb je een kwetsbare situatie gesignaleerd en wil je daar direct over in overleg, dan kun je de Telefonische Advisering JGZ bellen: 050 367 49 91. Of stuur een bericht via WhatsApp 06 52 57 92 53. Let op: je kunt het WhatsApp-nummer niet bellen! Of raadpleeg direct het Zorgpad vroegsignalering zwangeren

De 17 beschikbare zorgpaden zijn: 

 1. Zorgpad Zwangere met psychische hulpvraag
 2. Zorgpad Zwangere en jeugdhulpverlening
 3. Zorgpad Middelengebruik
 4. Zorgpad Zwangere met (licht) verstandelijke beperking (LVB)
 5. Zorgpad Huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling
 6. Zorgpad Tienerzwangerschap en jonge moeders tot en met 23 jaar
 7. Zorgpad Inkomen
 8. Zorgpad Laaggeletterdheid
 9. Zorgpad Onverzekerde zwangere
 10. Zorgpad Geboortezorg asielzoekers
 11. Zorgpad Zwangere met complexe psychische problematiek
 12. Zorgpad Huisvesting
 13. Zorgpad Transmuraal Laat in de zorg
 14. Zorgpad Seksueel Overdraagbare Aandoeningen
 15. Zorgpad Arbeidsomstandigheden
 16. Zorgpad Medicatiegebruik in de zwangerschap
 17. Zorgpad Stoppen met roken

Ga direct naar de interactieve zorgpaden.

De zorgpaden zijn ontwikkeld door GGD Groningen in het kader van het landelijk project Healthy Pregnancy 4 ALL. Ze worden jaarlijks up to date gemaakt door een werkgroep van de coalitie Kansrijke Start Groningen. De initiëring, redactie en lay-out hiervan ligt bij GGD Groningen.

Selecties:
Marker

Betrokkenen

GGD Groningen JGZ

Marker