VSV-s in Gemeente Groningen

Samenwerking tussen verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen, kraamverzorgenden en kinderartsen verbetert de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland. Eén van de manieren om deze samenwerking vorm te geven is het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) rondom elk ziekenhuis. Dit zijn plaatselijke samenwerkingsverbanden van verloskundigen, gynaecologen en eventueel verloskundig actieve huisartsen. Soms nemen ook kinderartsen en kraamzorgaanbieders deel aan het overleg. Het doel van de samenwerking is om afspraken te maken over bijvoorbeeld verwijzen en terugverwijzen van cliënten, het vertalen van landelijke richtlijnen naar de lokale situatie en afspraken te maken over verantwoordelijkheden. Zoals afspraken over de kwaliteit van de zorg aan zwangeren, pasgeborenen en pas bevallen vrouwen. Maar ook afspraken over de organisatie van de plaatselijke zorgketen, met duidelijke regels over wie wanneer verantwoordelijk is voor de zorg en de casuïstiekbespreking. 

Selecties:
Marker

Betrokkenen

Verloskundigen, gynaecologen, kraam, JGZ (straks), MMW

Marker