Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap biedt extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. De ervaring leert dat juist deze gezinnen baat hebben bij vroegtijdige steun. Zodat problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot kindermishandeling, tijdig worden gesignaleerd en voorkomen. Stevig Ouderschap draagt bij aan een positieve en veilige opvoeding. Met circa zes huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van 18 maanden) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Waar mogelijk en wenselijk kunnen tijdens de zwangerschap ook al vier prenatale huisbezoeken aangeboden worden.

Voor wie?

Stevig Ouderschap is bedoeld voor aanstaande ouders en ouders die net een kind hebben gekregen en die vragen hebben over de opvoeding, extra ondersteuning willen bij hun rol als ouder of die graag hun verhaal kwijt willen over de eigen jeugd of huidige omstandigheden. Instroom van (aanstaande) ouders kan vanaf 16 weken zwangerschap of tot zes maanden na de geboorte van een kind. 

Wat houdt Stevig Ouderschap in?

Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Daarom vinden de gesprekken plaats bij de mensen thuis. Tijdens een huisbezoek krijgt de jeugdverpleegkundige ook een beter beeld van de gezinssituatie en kan zij gericht ondersteuning bieden. Door te luisteren, mee te denken en ouders te coachen.

De jeugdverpleegkundige gaat ongeveer zes keer op huisbezoek na de geboorte: als het kind ongeveer 6 weken oud is en daarna bij 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden, 12 maanden en 18 maanden. Maar in het begin vaker contact of misschien juist als het kind wat groter is, is ook mogelijk. De ouders bepalen de planning van het programma. Aanvullend kunnen er vanaf 16 weken zwangerschap ongeveer vier prenatale huisbezoeken plaatsvinden.

De ouders bepalen waarover wordt gesproken tijdens de huisbezoeken maar vrijwel altijd zien we deze belangrijke onderwerpen terugkomen:

  • de ontwikkeling van het kind, de opvoeding en stimulerende rol van de ouders;
  • het ouderschap en de combinatie met werk, partnerschap en sociaal netwerk;
  • de eigen jeugd en de keuze voor een opvoedstijl;
  • informatie over instanties en beschikbaar hulpaanbod in de regio.

De jeugdverpleegkundige past tijdens de huisbezoeken verschillende technieken toe zoals motivationele gespreksvoering, voorlichting, gedragsobservatie en voorbeeldgedrag maar geeft vooral ook veel persoonlijke aandacht.

De belangrijkste feitsen over Stevig Ouderschap lees je in deze infographic.

Selecties:
Marker

Betrokkenen

GGD Groningen JGZ

Marker

Contact

Telefonische Advisering JGZ: 050 367 4991. Of stuur een bericht via WhatsApp 06 52 57 92 53. Let op: je kunt het WhatsApp-nummer niet bellen!

Phone