Prenataal huisbezoek

Wanneer er zorgen zijn in de zwangerschap bijvoorbeeld over geld, problemen in de relatie of stress, dan kan de zwangere, haar partner, de verloskundig zorgverlener of andere professional (in overleg met de zwangere), een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aanvragen. De jeugdverpleegkundige maakt dan een afspraak om bij de zwangere en eventuele partner thuis langs te komen om de zorgen, wensen en mogelijkheden te bespreken en samen te zoeken naar de best passende oplossing. 

Dit kan directe ondersteuning door de jeugdverpleegkundige zijn zoals advies en voorlichting, betrekken van het sociaal domein of inzet van een specifieke interventie. Het streven is om op deze manier al in een vroeg stadium van de zwangerschap eventuele problemen aan te pakken en stress van de ouders te verminderen. Zodat een goede start voor het kind wordt bevorderd.

Prenataal huisbezoek in Groningen

In Groningen kunnen verloskundigen, gynaecologen en andere professionals al enkele jaren een
prenataal huisbezoek aanvragen, uiteraard in overleg met de zwangere, via de Telefonische Advisering van de JGZ. Van deze mogelijkheid wordt steeds meer gebruik gemaakt.

Sinds 1 juli 2022 ligt het vast in de wet dat elke gemeente een prenataal huisbezoek moet kunnen aanbieden aan zwangeren (en eventuele partner) in een kwetsbare situatie. De gemeente Groningen heeft hiervoor extra afspraken gemaakt met de JGZ en roept verloskundig zorgaanbieders en zwangeren op vooral gebruik te maken van deze mogelijkheid. Zodat meer kinderen kunnen beginnen met een kansrijke start.

De Telefonische Advisering van de JGZ is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur via 050-367 4991.

Zwangeren die meer informatie willen of zelf een huisbezoek aan willen vragen kunnen terecht op de site van GGD Groningen.

Meer informatie over het prenataal huisbezoek vind je op de website van het NCJ. Of neem de handreiking Prenataal huisbezoek door de JGZ door. 

Selecties:
Marker

Betrokkenen

Jeugdverpleegkundige GGD Groningen en (op indicatie) medewerker sociaal domein

Marker

Contact

Marlies.versprille@ggd.groningen.nl

Telefonische Advisering van de JGZ: 050-367 4991.

Phone