Ondersteuning vanuit WIJ-team Zuid

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken. We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Dit noemen we casusregie. Als het nodig is pakken we door. Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligerswerk, sport – of culturele activiteiten. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen om mee te doen aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving.

Selecties:
Marker

Betrokkenen

Marker

Contact

https://wij.groningen.nl/

WIJ Corpus den Hoorn
Kantoor- en bezoekadres
Paterswoldseweg 267
9728
AC Groningen
E-mailadres: wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl
Algemeen nummer: 050 -3677450

WIJ De Wijert
Bezoek
Paterswoldseweg 267
9728
AC Groningen
Kantoor
P.C. Hooftlaan 1
9721
JM Groningen
E-mailadres algemeen: wijdewijert@wij.groningen.nl
Algemeen nummer: 050 367 9120

WIJ Rivierenbuurt
Bezoek
Paterswoldseweg 267
9728
AC Groningen
Kantoor
Merwedestraat 54
9725
KE Groningen
E-mailadres algemeen: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl
Algemeen nummer: 050 367 6400

Phone