Ondersteuning vanuit WIJ-team Oost

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken. We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Dit noemen we casusregie. Als het nodig is pakken we door. Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligerswerk, sport – of culturele activiteiten. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen om mee te doen aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving.

Selecties:
Marker

Betrokkenen

Marker

Contact

https://wij.groningen.nl/

WIJ Beijum
Melsemaheerd 2
9736
EM Groningen
E-mailadres: wijbeijum@wij.groningen.nl
Algemeen nummer: 050 549 7131

WIJ Lewenborg
Kajuit 4 (het Dok)
9733 CA Groningen
E-mailadres: wijlewenborg@wij.groningen.nl
Algemeen nummer: 050-367 4002

Phone