Nu Niet Zwanger (NNZ)

Een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

We willen dat een zwangerschap voor iedereen een bewuste keuze is. Het is niet iets wat je overkomt en waar je maar mee hebt te dealen. Vooral als je in kwetsbare omstandigheden leeft. Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt hulpverleners concrete handvatten om cliënten (vrouw én man) in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Op deze
wijze kunnen cliënten regie nemen en bewuste, geïnformeerde keuzes maken.

De inhoudelijk coördinatoren van de GGD Groningen geven voorlichting, training en intervisie over de NNZ methodiek aan professionals. Ook ondersteunen de inhoudelijk coördinatoren bij casuïstiek. Daarnaast verbinden ze het sociale en fysieke domein voor een effectieve samenwerking. Zo voorkomen we samen dat iemand wordt overvallen door een onbedoelde zwangerschap. Lees meer info zoals voor wie het programma bedoeld is en wat het oplevert op www.nunietzwanger.nl of lees hieronder verder door.

NNZ binnen Kansrijke Start Groningen

Het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ is gericht op een zo goed mogelijke start van het leven van een kind en een optimale kans op een goede toekomst. Daarin zijn de eerste 1000 dagen van een kind cruciaal. Het ministerie van VWS, gemeenten, partijen uit de geboortezorg, sociaal domein en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Naast het bieden van een goede start, is één van de actielijnen het voorkomen van ongeplande en onbedoelde zwangerschappen. NNZ wordt in het kader van Kansrijke Start uitgerold. Door bij personen in kwetsbare omstandigheden de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie te bespreken, kunnen zij werken aan een goede basis voor een stabiele toekomst. 

Voor Groninger gemeenten

GGD Groningen voert Nu Niet Zwanger uit binnen de gemeenten in de provincie Groningen. Sinds eind 2018 biedt GGD Groningen het programma ‘Nu Niet Zwanger’ aan. Inmiddels is het programma provincie breed uitgerold en dit betekent dat alle tien gemeenten het programma beschikbaar stellen voor hun inwoners.

In deze video wordt de methodiek van Nu Niet Zwanger toegelicht. Waarin de rollen van de inhoudelijk coördinatoren en aandachtsfunctionarissen aan bod komen. Heeft u als gemeente een vraag of behoefte aan een voorlichting in het team? Wilt u iemand aanmelden of meer informatie? Heeft uw organisatie of praktijk interesse? Neem dan contact op met het team van Nu Niet Zwanger provincie Groningen via nnz@ggd.groningen.nl.

Uit de praktijk: professionals aan het woord

Ervaren professionals in het Nu Niet Zwanger programma vertellen in deze video wat hen motiveert om aan het programma mee te doen en wat het oplevert.

Nieuwsbrief NNZ

Wil je de nieuwsbrief van NNZ ontvangen? Laat het weten via nnz@ggd.groningen.nl.

Selecties:
Marker

Betrokkenen

Lidwien Martens, Lotte Steenstra en Gooitske Bierma

Marker

Contact

nnz@ggd.groningen.nl
050-3674991

Phone