Moeders informeren Moeders (MIM)

Moeders Informeren Moeders is een programma voor moeders met een eerste kind tussen 0 en 18 maanden. Getrainde vrijwilligers (ervaren moeders) bieden opvoedondersteuning, gezondheidsvoorlichting en een steuntje in de rug voor andere moeders. In maandelijkse huisbezoeken, groepsbijeenkomsten en online wisselen moeders ervaringen en informatie uit. Moeders informeren Moeders versterkt het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van moeders en bevordert daarmee een kansrijke start voor ouders en kinderen.

Selecties:
Marker

Betrokkenen

Coördinator en vrijwilligers MIM

Marker