MDO (Multidisciplinair overleg in de ziekenhuizen)

Door middel van een multidisciplinair overleg in de ziekenhuizen ontstaat er een betere overdracht tussen professionals in de eerste lijn en professionals in de tweede lijn. Tijdens het overleg wordt er casuïstiek besproken om de route te bepalen, zodra moeder en kind die zich in een kwetsbare situatie bevinden het ziekenhuis verlaten. Bij dit overleg zijn onder andere de volgende partijen betrokken: gynaecologen, verloskundigen, medisch maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg.

Selecties:
Marker

Betrokkenen

VSV Martini, VSV UMCG

Marker

Contact

MDO Martini Ziekenhuis:

  • 2e dinsdag van de maand
  • 12.45 tot 13.30 uur
  • Digitaal via Starleaf
  • Contactpersoon: Janna Munster (j.munster@mzh.nl, gynaecoloog)

MDO UMCG:

  • 3e vrijdag van de maand
  • om 12.30 uur
  • Aanmelding via bericht zorgdomein
  • Contactpersoon: Chris Lucassen (c.j.lucassen@umcg.nl, klinisch verloskundige)
  • Voor extra kwetsbare situaties is er aansluitend een overleg met de JGZ.
Phone