Kansrijke Start Groningen

Vanuit Kansrijke Start Groningen willen we de intergenerationele armoede doorbreken en voor ieder kind en jongere optimale kansen bieden om zich te ontplooien. De eerste 1000 dagen zijn daarbij cruciaal voor een kind, zowel voor een gezonde groei als voor de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Met de aanpak ‘Kansrijke Start’ willen we kwetsbare jonge ouders ondersteuning bieden onder andere door de samenwerking in de keten op wijkniveau te versterken (- 9 maanden tot 4 jaar), met gerichte opvoedondersteuning en door begeleiding aan te bieden aan kwetsbare, jonge ouders die aansluit bij de wensen/behoeften. Ook zetten we in op stressreductie en het vroegtijdig voorkómen van achterstanden op gebied van taal, motoriek en gezondheid.

Kansrijke Start Groningen krijgt vorm in een coalitie, bestaande uit: Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord NederlandGemeente GroningenGGD Groningen. Huisartsen, Kraamzorg: ISIS KraamzorgKraamzorg Het Groene KruisMenzisVSV UMCG (verloskundigen en gynaecologen), VSV Martini (verloskundigen en gynaecologen), WIJ Groningen en Zorgadvies Groningen.

Selecties:
Marker

Betrokkenen

VSV UMCG, VSV MZH, GGD/JGZ, Kraamzorg, huisartsen, sociaal team/WIJ, gemeente Groningen, Zorgadvies Groningen

Marker