Home-Start

Home-Start is een programma voor lichte opvoed- en gezinsondersteuning. De ondersteuning van Home-Start is preventief: voorkomen dat kleine, alledaagse problemen van ouders met jonge kinderen uitgroeien tot langdurige problemen. Deze ondersteuning wordt geboden door ervaren vrijwilligers, die zijn getraind door beroepskrachten. Dit maakt Home-Start een vorm van informele steun. Het programma is een wetenschappelijk bewezen interventie die tijdens en na de zwangerschap van grote waarde is voor jonge ouders met één of meerdere hulpvragen.

De meerwaarde van Home-Start

Veel ouders hebben tijdens en na de zwangerschap last van stress. Doorgaans neemt stress af wanneer het sociale netwerk om het gezin heen hulp biedt. Echter, niet ieder gezin kan rekenen op voldoende steun uit de omgeving. De vrijwilliger van Home-Start is er om het sociale netwerk tijdelijk uit te breiden in de periode dat ouders hier extra behoefte aan hebben. Diverse onderzoeken tonen aan dat de inzet van Home-Start stressverlagend is en bijdraagt aan het gevoel van zelfvertrouwen en welbevinden van de ouders. De ouders ervaren de ondersteuning als gelijkwaardig en laagdrempelig door de informele aard van Home-Start. Daarom is de ondersteuning van de vrijwilliger ook een passende aanvulling op eventuele professionele hulp die het gezin ontvangt.

Een voorbeeld uit de Groningse praktijk

Een ervaringsverhaal lees je op de website van Home-Start. Na de geboorte van haar tweede kind had Mona het moeilijk en hoorde zij via het WIJ-team over Home-Start. Mona heeft zich aangemeld en krijgt ondersteuning van vrijwilliger Astrid. Mona is erg positief over de ondersteuning die zij krijgt van Astrid. "Astrid ondersteunt me met dingen rondom de opvoeding. Daarnaast steunt ze me bij mijn opleiding, terwijl dat eigenlijk niet hoeft. Ik heb echt het gevoel dat ik door Home-Start op de goede weg terug ben." Astrid en Mona gaan op een vriendschappelijke basis met elkaar om, niet zozoeer als hulpverlener/hulpbehoevende.

Meer ervaringsverhalen zijn te zien op https://www.home-start.nl en via de volgende video

Selecties:
Marker

Betrokkenen

Wytske Draaisma en Yvonne de Vries (Humanitas)

Marker

Contact

https://www.home-start.nl/

Wytske Draaisma: w.draaisma@humanitas.nl, 06 51496467

Yvonne de Vries: y.devries@humanitas.nl, 06 51421506

 

Phone