DOEN

DOEN! is gericht op het verbeteren van de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid in de gemeente Groningen die vragen hebben op het gebied van seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, (onbedoelde) zwangerschap of ouderschap.

Vraagstuk

Mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben vaak geen expliciete hulpvraag over seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap of ouderschap, maar worstelen er wel mee. Een onbedoelde zwangerschap of moeite met de opvoeding kan het gevolg zijn. Hulpverleners signaleren deze kwetsbaarheid vaak niet of vinden het moeilijk deze onderwerpen met hun cliënten te bespreken.

Onderzoek

Via actie-onderzoek en leernetwerken gaan hulpverleners en ervaringsdeskundigen werken aan betere signalering van kwetsbaarheid en het makkelijker bespreekbaar maken van seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap en ouderschap. Instellingen uit de geboortezorg en het sociale domein gaan in leernetwerken onderzoeken op welke wijze zij beter kunnen samenwerken en de zorg meer in samenhang kunnen aanbieden.

Verwachte uitkomst

De kennis uit dit project verbetert de huidige praktijk rondom onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap.

Samenwerking 

De samenwerkende partijen bij project DOEN zijn de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen, Centrum voor Seksuele Gezondheid Noord Nederland (CSGNN), Cosis Expertisecentrum, GGD Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Landelijke Federatie, Belangenvereniging Onderling Sterk, MEEGroningen, MIND Landelijk Platform PsychischeGezondheid, Rutgers kenniscentrum seksualiteit en Universitair Medisch Centrum Groningen en de gemeente Groningen.

Selecties:
Marker

Betrokkenen

In principe alle instellingen uit de geboortezorg en het sociale domein in de gemeente Groningen.

Marker

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar Kaying Li-Kan via k.kan@umcg.nl.

Meer informatie over DOEN

Phone