Coalitie Kansrijke Start Groningen

Begin 2020 is onze ‘Coalitie Kansrijke Start Groningen’ ontstaan uit de werkgroep ‘Zwangeren Centraal’. De coalitie zet zich in voor betere kwaliteit van zorg voor kwetsbare gezinnen en tijdige signalering van problemen. Dit via ketenafspraken tussen alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte van Groningse kinderen. Zo willen we Groningse kwetsbare gezinnen makkelijker bereiken en beter begeleiden tijdens de eerste duizend dagen. Dat doen vanuit een coalitie met de volgende partners:

Selecties:
Marker

Betrokkenen

VSV UMCG, VSV MZH, GGD/JGZ, Kraamzorg, huisartsen, sociaal team/WIJ, gemeente Groningen, Zorgadvies Groningen

Marker