Centering Pregnancy

Centering Pregnancy is een vorm van verloskundige zorg, waarbij zwangeren een centrale en actieve rol spelen. Binnen de groepsbijeenkomsten vinden de medische controles plaats. Daarnaast praten de vrouwen, die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend, uitgebreid over zwangerschap, gezondheid, leefstijl, de bevalling en babytijd.

Groepsgewijze verloskundige zorg

Binnen de individuele verloskundige zorg is er weinig tijd om in te gaan op de vele vragen van zwangeren en hun partners. Bij Centering Pregnancy daarentegen praten vrouwen uitgebreid over allerlei onderwerpen die voor hen belangrijk zijn met betrekking tot de geboorte van hun kind. Dit leidt tot: onderlinge bevestiging en steun, weloverwogen inzichten en keuzes, en meer zelfvertrouwen.

Verloskundigen die Centering-zorg aanbieden, zijn enthousiast. En uit zowel nationaal als internationaal onderzoek blijkt keer op keer het positieve effect van deze zorg op de gezondheid van moeder en kind. Vooral bij vrouwen met een lage sociaaleconomische status is het positieve effect groot.

Hoe werkt Centering Pregnancy?

De anamnese wordt afgenomen tijdens een eerste, individueel, consult. Daarna vinden de vervolgcontroles plaats in een groep met 8 tot 12 zwangeren met dezelfde zwangerschapsduur. Deze groep komt tien keer bij elkaar volgens een vastgesteld schema. De deelnemers krijgen een actieve rol in hun eigen zorgproces. Zo meten ze zelf hun bloeddruk en gewicht en houden hun eigen dossier bij. Tijdens elke sessie wordt de medische zorg (zoals bloeddrukcontrole en controle van de groei van de baby) gecombineerd met voorlichting, het uitwisselen van kennis en ervaringen, het leren van gezondheidsvaardigheden, het stimuleren van onderling contact en steun.

De groepsbijeenkomsten duren 120 minuten, waar een individueel consult gewoonlijk circa 15 minuten duurt. Er is dus meer interactie tussen zorgverlener en zwangere. Er kan uitgebreider worden gesproken over factoren die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.

Elke groep wordt begeleid door twee vaste personen: een verloskundige en een andere zorgprofessional zoals een praktijkassistente, doula, lactatiekundige of kraamverzorgster. Dankzij de tweede begeleider kan de verloskundige tijdens de bijeenkomst ook de medische, prenatale controle doen bij alle deelnemers.

In de gemeente Groningen wordt Centering Pregnancy sinds de zomer van '22 aangeboden bij Fiere Verloskundigen.

Selecties:
Marker

Betrokkenen

Fiere Verloskundigen

Marker