22 wekenprik

Sinds december 2019 valt de 22 weken vaccinatie onder het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De uitvoering van de 22 weken vaccinatie ligt bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het vaccinatiemoment biedt bij uitstek de kans op een extra signaleringsmoment voor (potentiële) kwetsbaarheden bij zwangeren en gezinnen en de mogelijke inzet van vroege hulp, conform het idee achter Kansrijke Start. Door op deze manier invulling te geven aan het vaccinatiemoment, wordt tijd bespaard op de reguliere contactmomenten na de bevalling. Bovendien worden de volgende punten gerealiseerd: • Mogelijke zorgbehoefte is eerder in beeld. • Stress tijdens de zwangerschap kan worden verminderd. • Vroegtijdiger en daarmee vaak effectiever en efficiënter hulp kan worden georganiseerd. • In veel gevallen kan worden voorkomen dat duurdere (acute) hulp moet worden ingezet. Kortom: een Kansrijke Start voor ouders en kind wordt bevorderd.

Selecties: