Kwetsbare situatie? Bel de Telefonische Advisering JGZ: 050 367 49 91
of WhatsApp naar 06 52 57 92 53
29-09-2022

HOME-START: waarom de interventie zo goed werkt

Al bijna dertig jaar helpen vrijwilligers van Home-Start ouders door heel Nederland bij (lichte) opvoed- en gezinsondersteuning. Begin deze maand presenteerde Home-Start het jaarverslag voor 2021. Het jaarverslag laat zien dat in ons land vorig jaar 3790 gezinnen en 7190 kinderen hulp hebben ontvangen van een vrijwilliger. Ook in de gemeente Groningen heeft Home-Start een aantal jaar geleden voeten aan de grond gekregen.

Het programma Home-Start

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het bieden van opvoedondersteuning het welzijn van ouders vergroot en daarmee het welzijn van (jonge) kinderen. Home-Start is een programma dat opvoedondersteuning in de praktijk aanbiedt. Het programma verbindt ouders aan een vrijwilliger, die getraind is door beroepskrachten, wanneer zij hulpvragen hebben in de opvoeding. De ondersteuning van Home-Start is preventief: voorkomen dat kleine, alledaagse problemen van ouders met jonge kinderen uitgroeien tot langdurige problemen. De ondersteuning loopt uiteen van het bieden van een luisterend oor tot het meedenken over praktische vragen.

De meerwaarde van Home-Start

Veel ouders hebben tijdens en na de zwangerschap last van stress. Doorgaans neemt stress af wanneer het sociale netwerk om het gezin heen hulp biedt. Echter, niet ieder gezin kan rekenen op voldoende steun uit de omgeving. De vrijwilliger van Home-Start is er om het sociale netwerk tijdelijk uit te breiden in de periode dat ouders hier extra behoefte aan hebben. Diverse onderzoeken tonen aan dat de inzet van Home-Start stressverlagend is en bijdraagt aan het gevoel van zelfvertrouwen en welbevinden van de ouders. De ouders ervaren de ondersteuning als gelijkwaardig en laagdrempelig door de informele aard van Home-Start. Daarom is de ondersteuning van de vrijwilliger ook een passende aanvulling op eventuele professionele hulp die het gezin ontvangt.

Een voorbeeld uit de Groningse praktijk

Een ervaringsverhaal lees je op de website van Home-Start. Na de geboorte van haar tweede kind had Mona het moeilijk en hoorde zij via het WIJ-team over Home-Start. Mona heeft zich aangemeld en krijgt ondersteuning van vrijwilliger Astrid. Mona is erg positief over de ondersteuning die zij krijgt van Astrid. "Astrid ondersteunt me met dingen rondom de opvoeding. Daarnaast steunt ze me bij mijn opleiding, terwijl dat eigenlijk niet hoeft. Ik heb echt het gevoel dat ik door Home-Start op de goede weg terug ben." Astrid en Mona gaan op een vriendschappelijke basis met elkaar om, niet zozoeer als hulpverlener/hulpbehoevende.

Meer ervaringsverhalen zijn te zien op https://www.home-start.nl en via de volgende video

Waar je terecht kunt

Ben je een ouder of zorgprofessional die graag gebruik zou maken van Home-Start? Via onze initiatiefpagina vind je contactgegevens van medewerkers van Humanitas. Zij helpen je graag verder!

Bekijk alle nieuws-items
Terug naar overzicht