Nieuwe projectleiders en focus op wijkgericht werken
18-07-2023

Nieuwe projectleiders en focus op wijkgericht werken

Op dinsdag 27 juni kwam de coalitie van Kansrijke Start Groningen samen om diverse zaken te bespreken. Waaronder de overdracht van Roelinda Bos aan Sereh Simons als nieuwe projectleider van de gemeentelijke coalitie. Het was tevens een gelegenheid om alle betrokkenen te bedanken voor hun inzet en toewijding in de afgelopen jaren.

Sereh Simons, adviseur in de eerste lijn bij Zorgadvies Groningen, neemt de rol van projectleider op zich binnen de gemeentelijke coalitie. Daarnaast neemt Jan Pieter de Meer de projectleider rol op zich binnen de onlangs opgestarte provinciale coalitie. Zowel Sereh als Jan Pieter hebben hun rol overgenomen van Roelinda Bos. Sereh kijkt met enthousiasme naar haar nieuwe rol: “Ik zie een gedreven groep mensen die ook inziet dat er nog veel meer mogelijk is met Kansrijke Start Groningen. Ik kijk ernaar uit om samen de volgende stappen te gaan zetten.”

De overdracht markeert een natuurlijk moment waarop we streven naar een verdere praktische vertaling van de reeds gelegde goede basis. De gemeentelijke coalitie zal zich toeleggen op wijkgericht werken en de praktische implementatie hiervan. Uiteraard zal dit gebeuren met behoud van de sterke basis die de coalitie de afgelopen jaren heeft gelegd. De provinciale coalitie zal zich bezighouden met overkoepelende vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het provinciaal vaststellen van de basisstructuur van Kansrijke Start en het waar mogelijk vaststellen van een uniforme werkwijze in de provincie. Daarnaast is het streven om in overleg met de lokale coalities scholingen, communicatie en monitoring provinciaal te organiseren. 

Als gevolg van de focus op wijkgericht werken kan het zijn dat nieuwe partijen worden aangetrokken en dat de samenstelling van de gemeentelijke coalitie enigszins verandert. Voel je jezelf hierbij betrokken? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via kansrijkestart@groningen.nl.

Bekijk alle nieuws-items
Terug naar overzicht