17-06-2022

Resultaten onderzoek Samen Kwetsbaar Samen Sterk

Samen Kwetsbaar Samen Sterk is een onderzoeksproject dat zich richt op zwangeren in kwetsbare situaties in Noord-Nederland en hun zorgverleners. Het project wordt uitgevoerd door de onderzoekers van de afdeling Verloskundige Wetenschap dat onderdeel uitmaakt van de Huisartsen en Ouderengeneeskunde UMCG. Hieronder delen zij de uitkomsten van het onderzoek en delen ze informatie over het vervolg. 

Resultaten onderzoek 

Er zijn veel interventies ontwikkeld voor kwetsbare zwangere vrouwen. Uit onze survey onder 200 professionals in Noord-Nederland in 2019 blijkt dat niet iedereen bekend is met deze interventies.  Daarnaast worden de interventies niet altijd uitgevoerd zoals bedoeld, wat kan betekenen dat de interventie niet werkt of zelfs een negatief effect heeft. Vaak is de sociale kaart onvolledig, weten professionals niet wat de andere organisaties doen en is er geen samenwerking met andere professionals. (Zie voor het onderzoeksrapport: Resultaten (zwangerschapengeboorte-nn.nl)

Naast deze survey zijn 17 vrouwen en 39 professionals geïnterviewd over de factoren die van invloed zijn op de implementatie van interventies voor zwangeren in kwetsbare situaties. Uit interviews met 17 vrouwen komt naar voren dat ze serieus willen worden genomen en met respect en waardigheid behandeld, als waardevolle, gelijkwaardige individuen. Ook spreken ze behoefte uit om de regie te houden, samen te werken met professionals en te leren, en zelfredzaam te worden.

De zorgverleners noemen een breed scala aan factoren die te maken hebben met de zorgverlener zelf, de interventie, de organisatie en sociaal-politieke klimaat. Een opvallende bevinding is dat zorgverleners zich bewust zijn van de invloed van een negatieve houding van de professional ten opzichte van vrouwen in een kwetsbare situatie. Een negatieve houding kan de toegang tot zorg belemmeren en hun kwetsbaarheid doen toenemen. (Zie ook: Kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap is meer dan een disbalans tussen risicofactoren en beschermende factoren | SpringerLink)

Leergroep 

Het project Samen Kwetsbaar Samen Sterk is nu in een volgende fase gekomen. Sinds april komt maandelijks een leergroep samen van vijf vrouwen in een kwetsbare situatie en twee zorgverleners in de geboortezorg. Samen onderzoeken zij hoe de bestaande interventies beter kunnen aansluiten bij de behoeften van vrouwen. De leergroep gaat in gezamenlijkheid een verbeterplan daarvoor ontwikkelen. Het project wordt in september 2023 afgesloten en we hopen tegen die tijd te kunnen rapporteren over de lessen die we hebben geleerd met de leergroep en hun bevindingen.

Meer informatie over het project Samen Kwetsbaar Samen Sterk.
Contactpersoon: dr. Esther Feijen-de Jong: e.i.feijen-dejong@umcg.nl

Bekijk alle nieuws-items
Terug naar overzicht