09-11-2023

'Professionele Buikpijn' - Leerzame Netwerklunch De Wijert

Op 14 september vond een goed bezochte netwerklunch voor Eerste 1000 dagen-professionals in De Wijert. De lunch met het thema Professionele Buikpijn leidde tot gesprekken, nieuwe contacten en meerdere leermomenten. 

Centraal tijdens deze bijeenkomst stonden belangrijke vragen voor zorgprofessionals: Wat te doen wanneer intuïtie aangeeft dat er actie nodig is in een situatie? Je onderbuikgevoel zegt dat er iets moet gebeuren, maar wat precies, wat is mogelijk en wat is toegestaan? Er werden waardevolle inzichten gedeeld door ervaringsdeskundige Bianca Javaniseresht, verloskundige Itske Huberts en jeugdverpleegkundige Eline Schuurman-Venema van de GGD.

Echt contact
Bianca Javaniseresht, moeder van vijf kinderen, vertelde hoe belangrijk 'echte' aandacht van professionals voor het welzijn van moeders is. Ze deelde haar eenzaamheidsgevoel na de geboorte van haar eerste kind en de noodzaak om opnieuw zichzelf te worden. Hoewel de ontwikkeling van het kind meestal goed wordt gevolgd in de beginfase, voelde Bianca zich als moeder niet altijd begrepen in haar zorgen en onzekerheden. Ze betreurde het gebrek aan begeleiding buiten het consultatiebureau, vooral omdat haar eerste kind veel huilde. Ze had gehoopt dat hulpverleners meer diepgang in hun vragen zouden brengen, taboes zouden doorbreken en open gesprekken zouden voeren.

Bianca's tweede kind was opvallend rustig, wat haar onzeker maakte omdat ze dit niet gewend was. Haar advies aan het netwerk is duidelijk: "Zelfs ervaren ouders hebben behoefte aan begeleiding." Gelukkig kreeg ze deze begeleiding thuis, wat haar aanzienlijke steun bood dankzij het persoonlijke contact en de opbouw van een sterke relatie met een professional. Ze benadrukt het belang van vriendelijke en niet-stigmatiserende communicatie, zowel face-to-face als in schriftelijke documenten.

Korte lijnen tussen onder andere verloskundigen, JGZ en Kraamzorg zijn essentieel wanneer er sprake is van ‘professionele buikpijn’. Dat leerden we van Itske Huberts en Eline Schuurman-Venema. Door korte lijnen kun je eerder doorverwijzen naar de professional met de juiste expertise.  

Professioneel flink zijn 
Itske en Eline benadrukten het belang van persoonlijk contact met ouders. Zelfs als ze al meerdere kinderen hebben. Ze begrijpen dat het voor professionals soms uitdagend kan zijn om bepaalde onderwerpen met ouders te bespreken. In zulke situaties is het waardevol om met een collega te overleggen over de benadering van deze thema's. Wees soms ook moedig als professional en breng onbesproken zaken op respectvolle wijze ter sprake. In de meeste gevallen zullen ouders dit juist waarderen.

Optimalisatie en samenwerking

  • Tijdens de bijeenkomst hebben we het Zorgpad Vroegsignalering en gerelateerde zorgpaden besproken. Hieruit werd duidelijk dat de praktijk soms afwijkt van de theorie.
  • Een belangrijk aandachtspunt dat naar voren kwam, betrof de overdracht van informatie bij doorverwijzingen. Het verbeteren van deze communicatie is essentieel.
  • Een waardevolle suggestie was het aanstellen van één discipline of professional die het overzicht behoudt tijdens het volgen van het zorgpad. Dit maakt het hulpverleningsproces minder kwetsbaar en hierdoor ontstaan er minder snel gaten in de ondersteuning van ouders. 
  • ​Voor ouders met schoolgaande kinderen kan een Brugfunctionaris een belangrijk vertrouwenspersoon zijn. Hun betrokkenheid kan worden vergroot, vooral bij hulpverlening aan zwangere ouders of ouders van pasgeboren kinderen.​

Kortom, aan iedereen de vraag om elkaar en ouders echt op te zoeken, de verbinding te leggen, openheid te creëren en er niet vanuit te gaan dat ouders het wel redden, omdat ze al meerdere kinderen hebben.

Bekijk alle nieuws-items
Terug naar overzicht