09-03-2023

Netwerklunch brengt gezicht bij naam: professionals De Wijert spreken over communicatie

Afgelopen donderdag 9 maart spraken ruim 40 professionals in De Wijert tijdens een netwerklunch met elkaar over communicatie en samenwerking. Er is hard gewerkt, want, tussen de lekkere broodjes door, is er druk overlegd, geschreven en gesproken. Een van de uitkomsten is de behoefte aan een ‘smoelenboek’ om te kunnen opzoeken wie je waarvoor kunt benaderen. Korte, warme lijnen, het gezicht bij de naam en weten wie wat doet. Daarmee kan gezamenlijk een sterker netwerk gebouwd worden dat zich inzet voor de eerste duizend dagen van nieuwe inwonertjes in De Wijert.

Na een uitgebreide voorstelronde stonden drie vragen centraal. Waar heb je last van? Wat kunnen we beter doen? Wat spreken we af? Veel, heel veel gele post-it briefjes zijn beschreven en opgeplakt. Het leverde waardevolle informatie op en een goed gesprek over de behoeften van de leden. Zo is het project Kansrijke Start nog te weinig bekend bij (nieuwe) medewerkers. Er mogen kortere lijnen komen. Bij een kwetsbare zwangere mag er meer informatie gedeeld worden, zodat de kraamverzorger meer tijd kan inplannen voor de intake. Het traject van vroegsignaleren komt soms bedreigend over voor de zwangere. Het is niet altijd duidelijk wie (eind)verantwoordelijk is voor de casus. Wie coördineert, wie is case-manager?

Regie

Wanneer er meerdere instanties betrokken zijn bij een gezin, is het nodig om alle betrokkenen hierover goed te informeren. En ook hier geldt weer: wie heeft hierin de regie? Er is gesproken over de voor- en nadelen van AVG. Soms is het een belemmering om informatie te delen. Tegelijk is het de bescherming waar het gezin op vertrouwt. Mensen van de JGZ geven aan behoefte te hebben aan een warme overdracht van de kraamzorg en de verloskundigen. Met name kleine of soms nieuwe organisaties of praktijken zijn niet altijd op de hoogte van deze mogelijkheid.

Ervaringskennis

In dezelfde goede energie droegen de deelnemers oplossingen en verbeterpunten aan. Zo ligt de startpositie altijd bij de JGZ, bereikbaar via de Telefonische Advisering. Er moet meer aandacht komen voor communicatie. Blijven herhalen van het goed gebruiken van zorgpaden en het volgen van de afspraken over overdracht. Ook nodig omdat er regelmatig nieuwe medewerkers in het werkveld zijn. Een andere opmerking ging over het vragen aan ervaringsdeskundigen hoe de angst voor hulpverleners verkleind kan worden. Wat is er nodig voor een goede vertrouwensband?

Marieke van Dijk, projectleider Kansrijke Start De Wijert, kijkt met tevredenheid terug op de netwerklunch: ‘Geweldig dat zo veel mensen kwamen. Het is op een volle werkdag toch even anderhalf uur besteden aan ons netwerk. En wat een goede bijdragen werden er ingebracht. De opbrengst is een mooie lijst met punten waar we de komende tijd aan kunnen werken.’

Opdracht Kansrijke Start Groningen
Het realiseren van de best mogelijke start voor ieder kind, met bijzondere aandacht voor kinderen in een (potentieel) kwetsbare situatie, waardoor de kans op een gezonde toekomst wordt vergroot.

Opdracht Netwerk Kansrijke Start De Wijert
Een kansrijke start voor elk kind in De Wijert. Het beter signaleren van sociale, psychische en maatschappelijke kwetsbaarheden, naast medische problemen, bij (aanstaande) ouders. Een betere verbinding tussen het medische en het sociale domein. Een goede (digitale) communicatie en overdracht tussen de verschillende zorgprofessionals. Effectieve interventies implementeren en borgen en toegankelijk maken voor elke (aanstaande) ouder die dit nodig heeft.

Bekijk alle nieuws-items
Terug naar overzicht