Kwetsbare situatie? Bel de Telefonische Advisering JGZ: 050 367 49 91
of WhatsApp naar 06 52 57 92 53
07-06-2022

Uitbreiding Team Nu Niet Zwanger

Vanuit het ministerie van VWS heeft Nu Niet Zwanger GGD/Ghor extra financiering gekregen voor 2022. Daarmee hebben we tijdelijk nieuwe collega’s kunnen aantrekken; Marrit van der Hoest en Klazina Jongeling. Waarmee we het programma meer op de kaart zetten en professionals trainen. Zodat voor meer inwoners Nu Niet Zwanger beschikbaar komt.

Marrit van der Hoest, projectleider Nu Niet Zwanger: “Een prachtige kans om hieraan te mogen bijdragen. Nu Niet Zwanger is een project dat mij meteen aansprak, met name de samenwerking in het kader van preventie. Naast Nu Niet Zwanger werk ik als zelfstandige binnen het sociaal domein. Waar ik me richt op de inzet van vrijwilligers binnen hulpverleningscasuïstiek voor een sterke samenwerking om preventief te kunnen werken. Nu niet Zwanger past erg goed binnen dat uitgangspunt Ik vind het altijd leuk om nieuwe collega’s te leren kennen.

Zie je leuke raakvlakken en wil je meer weten over Nu Niet Zwanger. Zie je mooie samenwerkingsmogelijkheden of wil je meer weten over mij? Laten we dan eens een bak koffie of thee doen :). Ik heb er zin in om aan de slag te gaan!”.

Klazina Jongeling, coördinator Nu Niet Zwanger: “Ik ben blij dat ik de komende tijd onderdeel mag zijn van het NNZ-team. Ik vind het belangrijk dat de onderwerpen kinderwens, seksualiteit en anticonceptie op de agenda komen van iedere professional. Ik heb zin om hier een bijdrage in te leveren. Naast mijn werk bij de GGD werk ik als trainingsacteur op mbo’s, hbo’s, in het sociaal domein en in het bedrijfsleven. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als zorgmanager op een zorgboerderij.

Nu Niet Zwanger

Nog even kort over Nu Niet Zwanger biedt ondersteuning en informatie aan mannen en vrouwen in kwetsbare omstandigheden. Zodat zij goed geïnformeerd zijn en zo een bewuste keuze kunnen maken over (het moment van) hun kinderwens.

Wij ondersteunen en trainen beroepskrachten, aandachtfunctionarissen, bij het inbedden van dit thema in hun dagelijkse gesprekken en het borgen binnen de werkprocessen van hun eigen organisatie.
Vanuit Nu Niet Zwanger werken we samen met zowel het sociaal domein en het medisch domein.

Bekijk de pagina van Nu Niet Zwanger

Bekijk alle nieuws-items
Terug naar overzicht