Nieuwsupdate Kansrijke Start Groningen

Met dit keer: 

  • Nieuwe projectleider en focus op wijkgericht werken
  • Inloopspreekuur lactatiekundige
  • Oudertrainingen in de Noordelijke wijken
  • Zorgpaden vernieuwd
  • Baby Groente Tas komt naar Groningen
  • Save the date: 5 oktober nieuwe netwerkbijeenkomst
  • Even voorstellen: Miekel van der Zande
  • Terugblik netwerkbijeenkomst Kansrijke Start Groningen over DOEN!

Nieuwe projectleiders en focus op wijkgericht werken

Op dinsdag 27 juni kwam de coalitie van Kansrijke Start Groningen samen om diverse zaken te bespreken. Waaronder de overdracht van Roelinda Bos aan Sereh Simons als nieuwe projectleider van de gemeentelijke coalitie. Het was tevens een gelegenheid om alle betrokkenen te bedanken voor hun inzet en toewijding in de afgelopen jaren.

Sereh Simons, adviseur in de eerste lijn bij Zorgadvies Groningen, neemt de rol van projectleider op zich binnen de gemeentelijke coalitie. Daarnaast neemt Jan Pieter de Meer de projectleider rol op zich binnen de onlangs opgestarte provinciale coalitie. Zowel Sereh als Jan Pieter hebben hun rol overgenomen van Roelinda Bos. Sereh kijkt met enthousiasme naar haar nieuwe rol: “Ik zie een gedreven groep mensen die ook inziet dat er nog veel meer mogelijk is met Kansrijke Start Groningen. Ik kijk ernaar uit om samen de volgende stappen te gaan zetten.”

De overdracht markeert een natuurlijk moment waarop we streven naar een verdere praktische vertaling van de reeds gelegde goede basis. De gemeentelijke coalitie zal zich toeleggen op wijkgericht werken en de praktische implementatie hiervan. Uiteraard zal dit gebeuren met behoud van de sterke basis die de coalitie de afgelopen jaren heeft gelegd. De provinciale coalitie zal zich bezighouden met overkoepelende vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het provinciaal vaststellen van de basisstructuur van Kansrijke Start en het waar mogelijk vaststellen van een uniforme werkwijze in de provincie. Daarnaast is het streven om in overleg met de lokale coalities scholingen, communicatie en monitoring provinciaal te organiseren. 

Als gevolg van de focus op wijkgericht werken kan het zijn dat nieuwe partijen worden aangetrokken en dat de samenstelling van de gemeentelijke coalitie enigszins verandert. Voel je jezelf hierbij betrokken? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via kansrijkestart@groningen.nl.

Inloopspreekuur met lactatiekundige

GGD Groningen start vanaf augustus 2023 met een inloopspreekuur met een lactatiekundige. In zes verschillende wijken in de gemeente Groningen kunnen ouders tijdens het inloopspreekuur zonder afspraak terecht bij de lactatiekundige. Het inloopspreekuur van de lactatiekundige is een waardevol moment voor moeders die borstvoeding geven of willen gaan geven.

De lactatiekundige is een specialist op het gebied van borstvoeding en kan helpen bij diverse problemen en vragen rondom het geven van borstvoeding. Ouders kunnen hier terecht voor een consult, maar ook voor advies en ondersteuning bij bijvoorbeeld tepelkloven, kolven, het aanleggen van de baby aan de borst en vragen over de melkproductie. Ook kunnen vragen rondom de groei en de ontwikkeling van de baby besproken worden.

Het inloopspreekuur biedt een laagdrempelige manier om snel en deskundig advies te krijgen. Met name voor ouders met weinig financiële ruimte om zelf een consult met een lactatiekundige te bekostigen, is het inloopspreekuur een belangrijk initiatief. Door het bieden van toegankelijke zorg en deskundige ondersteuning kunnen kwetsbare gezinnen gestimuleerd worden om voor borstvoeding te kiezen en worden ze hierbij ondersteund. Het inloopspreekuur draagt dus bij aan het vergroten van de toegankelijk en gelijke kansen voor alle moeders om succesvol borstvoeding te geven, geheel passend bij het project Kansrijke Start.

Meer informatie volgt via de website van Kansrijke Start Groningen.

Oudertrainingen in de Noordelijke wijken

Dit najaar wordt op proef een aantal verschillende oudertrainingen voor zwangeren (en eventuele partner) georganiseerd in de Noordelijke wijken. Deze oudertrainingen, waarop ouders zelf kunnen inschrijven, zijn bedoeld om ouders beter voor te bereiden op wat hen na de geboorte te wachten staat. De communicatie over dit aanbod wordt zo veel mogelijk afgestemd met de bestaande activiteiten voor ouders tijdens de zwangerschap. Meer informatie volgt via folders en de website van Kansrijke Start Groningen.

Zorgpaden vernieuwd

Goede zorg voor aanstaande ouders en het ongeboren kind, begint bij het tijdig opmerken van eventuele problemen en risico's. Om snel en gericht ondersteuning te bieden hebben we 17 interactieve zorgpaden ontwikkeld. Deze zorgpaden zijn onlangs vernieuwd. De vernieuwde zorgpaden zorgen voor een nog betere ondersteuning en zorg voor gezinnen tijdens de eerste 1000 dagen van een kind.

Naar de zorgpaden

Baby Groente Tas komt naar Groningen

De pilot van de Baby Groente Tas zal starten in De Wijert en Lewenborg. De Baby Groente Tas helpt ouders om vers en gevarieerd groente te geven aan hun baby. De tas wordt acht keer gratis thuisbezorgd bij baby’s die starten met vaste voeding (4-6 maanden). In de tas zitten elke week twee soorten groentes, recepten voor baby en ouders, invriesbakjes en een staafmixer. ‘De eerste duizend dagen’ zijn kansrijk, dat geldt ook voor groente leren eten. Meer informatie volgt via de website van Kansrijke Start Groningen.

Save the date: 5 oktober netwerkbijeenkomst 'Gezonde leefstijl' 

Donderdag 5 oktober, van 15.00 tot 17.00 uur, staat de volgende netwerkbijeenkomst van Kansrijke Start Groningen gepland. Het thema is Gezonde leefstijl. De officiële uitnodiging volgt, maar reserveer deze datum alvast in je agenda. Ben jij er sowieso bij? Meld je dan alvast aan via dit aanmeldformulier.

Even voorstellen: Miekel van der Zande

Vanaf begin juni is het team Kansrijke Start bij de gemeente Groningen uitgebreid met de komst van Miekel van der Zande. Zij gaat voor een dag in de week bezig met het opzetten van Kansrijke Start in de zeven Noordelijke wijken van de stad. 

Lees meer over Miekel en haar werkzaamheden

Terugblik netwerkbijeenkomst over DOEN!

Maandag 15 mei stond de tweede netwerkbijeenkomst van Kansrijke Start Groningen gepland. In Labnul50 ontmoette een groep enthousiaste professionals en ervaringsdeskundigen elkaar om meer te horen over samenwerkingsproject DOEN!.

Samenwerkingsproject DOEN! is gericht op het verbeteren van de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Dit zijn mensen die vragen hebben op het gebied van seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, (onbedoelde) zwangerschap of ouderschap. DOEN! werkt aan beter signaleren, bespreekbaar maken en samenwerken op dit thema.

Lees verder

Voor op de agenda

14 september 2023 Netwerklunch De Wijert, van 12.30 tot 14.00 uur bij MFC De Wijert
26 september 2023 Netwerklunch Lewenborg, van 12.00 tot 13.00 uur in Het Dok
5 oktober 2023 Netwerkbijeenkomst Kansrijke Start Groningen, van 15.00 tot 17.00 uur, locatie volgt

Deze mail doorsturen naar collega's? Graag

Wil je je aanmelden voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief? Ga dan naar de website