Nieuwsupdate Kansrijke Start Groningen

Met dit keer: 

  • Welkomstwoord door Roelinda Bos, projectleider Kansrijke Start Groningen
  • Ondertekening Convenant samenwerking rond zwangeren (en partners) in een kwetsbare situatie
  • Nieuwe interventie: VoorZorg, verpleegkundige ondersteuning
  • Werkbezoek staatssecretaris van Ooijen 
  • Pharos over Kansrijke Start Groningen en armoedebewustzijn
  • Informatieavond Kansrijke Start in De Wijert
  • Nu Niet Zwanger: boekpresentatie en erkenning
  • Meer nieuws lees je op: www.kansrijkestartgroningen.nl
​Aankondiging: morgen 21 april Sterk Netwerk-special Beijum, kom langs. 

Kansrijke Start Groningen in 2021 én 2022

Door Roelinda Bos, projectleider Kansrijke Start Groningen


Welkome uitbreiding van de coalitie
Een steeds groter wordende groep professionals en organisaties uit de geboortezorg en het sociaal domein in de gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij Kansrijke Start Groningen. Binnen de coalitie werken we samen aan praktische en duurzame oplossingen om de zorg voor zwangeren in kwetsbare situaties te verbeteren en de kansen voor elk kind te optimaliseren. In 2021 is de coalitie uitgebreid met een ervaringsdeskundige, het medisch maatschappelijk werk van de ziekenhuizen en een onderzoeker. Hun ervaring, kennis en expertise is zeer welkom en waardevol. 

Coalitie verder uitbouwen
In het regeerakkoord staat dat het programma Kansrijke Start in elke gemeente wordt ingevoerd. Gemeenten die gebruik maken van de impuls Kansrijke Start, ontvangen een extra vierde jaar impulsmiddelen. Dat geeft ons de mogelijkheid om verder te bouwen aan onze coalitie en alle activiteiten die daarbij horen. Dit jaar willen we samen met de andere lokale coalities in onze provincie kijken hoe we provinciaal kunnen samenwerken.

Nieuwe wetgeving
Verder is er een nieuwe wet aangenomen Prenataal huisbezoek door de JGZ. Het wetsvoorstel is erop gericht om in een vroegtijdig stadium van de zwangerschap, na signalering door de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning door de jeugdverpleegkundige aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. Hierbij staat voorop dat het een prenataal huisbezoek op basis van vrijwilligheid is. Voor de uitvoering van het prenatale huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg is het belangrijk dat de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg afspraken met elkaar maken. Dit prenataal huisbezoek geeft ons een extra impuls om zwangeren in een kwetsbare situatie te ondersteunen.
 
Bedankt!
Tot slot wil ik alle professionals die deelnemen aan de coalitie KSG en de gemeente Groningen bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar én veel energie toewensen dit jaar. Zonder de inbreng van de geboortezorgprofessionals en het sociaal domein kan deze coalitie niet bestaan. Het is fantastisch dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Zeker in de afgelopen coronaperiode, waarin al een groot beroep is gedaan op de zorgprofessionals.

Bedankt, 

Roelinda Bos
Adviseur eerstelijnszorg, Zorgadvies Groningen 
Projectleider en voorzitter Coalitie Kansrijke Start Groningen
r.bos@zorgadviesgroningen.nl

Convenant samenwerking rond zwangeren (en hun partners) in een kwetsbare situatie in Groningen

Vijf jaar geleden op 13 december 2016 is het ‘Convenant rondom kwetsbare zwangeren in Groningen’ getekend. Op 14 oktober 2021 is een update van het convenant getekend. Het convenant heeft een nieuwe titel gekregen, er is expliciete aandacht voor de vader en/of partner van de zwangere en er zijn nieuwe partners verwelkomd. Lees meer op de website.

Nieuwe interventie: Voorzorg, verpleegkundige ondersteuning

Binnen de coalitie is er de afgelopen periode hard gewerkt om de nieuwe interventie VoorZorg startklaar te maken voor de gemeente Groningen. In samenwerking met de GGD Groningen hebben jeugdverpleegkundigen een speciale training doorlopen om VoorZorg-verpleegkundige te worden. Dit heeft er allemaal toe geleid dat we binnenkort kunnen beginnen met de eerste trajecten. Meer over VoorZorg lees je op onze website. 

Werkbezoek staatssecretaris van Ooijen

Drie weken na zijn installatie is staatssecretaris van Ooijen bijgepraat over onze coalitie Kansrijke Start Groningen. Na de online bijeenkomst volgde een enthousiaste terugkoppeling: 'de bijeenkomst heeft een mooi beeld opgeleverd over wat Kansrijke Start is en waarom het zo belangrijk is'. Na het bezoek heeft Maarten van Ooijen een vijfde voortgangsrapportage van het actieprogramma Kansrijke Start gedeeld. Meer daarover lees je op onze website

Pharos over Kansrijke Start Groningen en armoedebewustzijn

Beleidsadviseur Christa Hoeksema, young professional Niels Oosterhof en ervaringsdeskundige Linda Drent vertellen op de website van Pharos meer over Kansrijke Start Groningen en de aanpak om ons armoedebewustzijn te vergroten. Lees het hele interview op de website van Pharos

Informatieavond Kansrijke Start in De Wijert

Eind januari hebben we een informatieavond georganiseerd voor alle partijen die betrokken zijn bij de geboortezorg in De Wijert en willen bijdragen aan een Kansrijke Start voor ieder kind. De avond begon met een presentatie van Christa Hoeksema, gemeentelijke projectleider Kansrijke Start, over de stedelijke coalitie en welke rol deze speelt binnen de gemeente en Groningse wijken. Daarna gaf Leonie Mulder, projectleider Kansrijke Start Beijum, voorbeelden van Kansrijke Start in de praktijk. Een waardevolle avond waar iedereen zijn of haar ideeën kon delen!

Ben je geinteresseerd in een soortgelijke avond? Neem contact met ons op. 

Nu niet Zwanger: Boekpresentatie en erkenning

Wethouder Isabelle Diks van gemeente Groningen heeft het boek ‘Nu kan ik verder’ van Nu Niet Zwanger in ontvangst genomen. Lidwien Martens, Coördinator Nu Niet Zwanger bij de GGD Groningen, is dankbaar voor het vertrouwen dat er in het programma is. Hierdoor kan het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie constructief gevoerd worden. Meer informatie over het initiatief lees je op onze website

De interventie Nu Niet Zwanger is inmiddels officieel erkend als ‘goed onderbouwd’ en is opgenomen in de databank ‘Gezond Leven’ van het RIVM. Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare (potentiële) ouders om regie te nemen over hun kinderwens, zodat zij niet ongewenst zwanger worden. Binnen Kansrijke Start Groningen bieden we deze interventie al geruime tijd aan. Meer over de interventie

Deze mail doorsturen naar collega's? Graag!

Wil je je aanmelden voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief? Ga dan naar de website